Thursday, January 22, 2009

मन की प्रबलता


मन सबसे प्रबल है। सब कुछ मन से उत्पन्न होता है।
--- धम्मपद।

1 comments:

Satyawati Mishra said...

man se bhi prabal hamara sankalp hai, dridh ichchhashakti aur vivek hai